Waarom Leguyt Schildert Door...?

Hij die werkt met zijn handen is een arbeider. Hij die werkt met zijn handen en zijn hoofd is een ambachtsman. Hij die werkt met zijn handen en zijn hoofd en zijn hart is een kunstenaar.
Sint Franciscus van Assisi.


Voor het binnenwerk waarin verfraaiing door middel van kleuradvisering en behangwerk van toepassing is, is de laatste regel vaak van toepassing.

Het buitenwerk vraagt meer om de vakschilder omdat daar meer disciplines samenkomen. Het schilderwerk is buiten op duurzaamheid en bescherming gericht waardoor de toestand van het timmerwerk en het loodgieterswerk, en zelfs de staat van het metselwerk belangrijk is. Het samenspel van deze factoren beschermen uw woning tegen weersinvloeden en hierin adviseert schildersbedrijf Leguyt u.